naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
historie
zaměstnanci
kontakty
zápis do 1. třídy
zápis do MŠ
dokumenty
dokumenty ke stažení
projekty
školská rada
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
akce školy
napsali o nás
mimoškolní aktivity
nabídka práce
GDPR
fotografie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše logo

naše město

celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

Centrum robotiky
 

školní družina


Informace rodičům

1. Provoz školní družiny:
pondělí – pátek od 6:30h do 7:45h, dále od 11:40h do 16:00h.

2. Vyzvedávání dětí ze školní družiny:
Děti je možné vyzvedávat kdykoliv během odpoledního provozu ŠD, mimo předem ohlášené akce ŠD. Pokud žák odchází v jiném čase, než je uvedeno na přihlášce, přinese písemnou žádost o uvolnění. Neakceptujeme telefonické žádosti.

3. Příchod do školní družiny:
Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce učitelka, která vyučovala poslední hodinu. 
Do ranní ŠD přicházejí žáci od 6:30h do 7:30h.
Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Odchod na zájmové kroužky zajišťuje vedoucí zájmového útvaru: vyzvedává a předává žáky.

4. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině:
Placení ŠD na účet číslo: 50731311/0100, VS: 2017+ ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte, jinak nebude platba identifikována.
Termíny placení:
• Do 15. dne měsíce září: 520,-Kč (platba na období září – prosinec)
• Do 15. dne měsíce ledna: 390,-Kč (platba na období leden – březen)
• Do 15. dne měsíce dubna: 390,-Kč (platba na období duben – červen)

5. Z důvodu bezpečnosti žáků je omezen vstup rodičů do prostor školní družiny. Omezený vstup neplatí při jednání s vychovatelkami ŠD.

6. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně.

7. Opakované pozdní odchody po skončení provozu ŠD, nezaplacené úplaty v daném termínu, hrubé porušování kázně, ohrožování bezpečnosti a zdraví druhých mohou být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.

8. Děti by měly mít převlečení na ven (staré tepláky, kalhoty…, eventuelně i starší boty), aby si mohly hrát na písku, sportovat, hrát míčové hry. Doporučujeme veškeré oblečení podepsat.

Akce 2018/2019

africké tance

dýně maminky dílničky

krmítka společná

masopust

moštárna s károu

moštárna, společné foto s moštem

opékání jablek

pečený čaj

sportovní odpoledne

stánek dýnová slavnost

vánoční besídka kytary

vánoční besídka1 trubka

vánoční zastávka kytary

vánoční zastávka sbor

vycházka společná strom

vycházka strom

zdravá svačinka

zimní radovánky

 

úřední deska

Good start to school

ukončené projekty

jídelníček

naše třídy

akce ŠD

naše akce

Projekt Prevence onemocnění 1. třída